www.josefinssida.se

Efterlysningar

Som alla släktforskare vet stöter man ibland på familjer eller personer som verkar dyka upp från ingenstans eller försvinna i tomma intet! Jag har några sådana exempel och om du vet något om dem får du gärna mejla information om dem till mig på adressen josefinmikaelsso@hotmail.com

 

Engelbrekt Andersson Lerberg och Kristina Jonsdotter Tunman

 

Engelbrekt och Kristina flyttar en hel del och verkar inte vara bofasta någonstans. Jag har hittat dem i födelseböcker när de får barn. Jag har även hittat deras vigselnotis och deras respektive dödsnotiser. När det gäller husförhörslängder har jag bara hittat dem vid ett tillfälle, i Västra Rå. Var kommer de ifrån och var har de bott? Nedan har jag listat de notiser jag har om makarna.

 • Vigsel 1793-03-08 i Kallstena, Köping (U). (Köpings stadsförsamling E:2). Afskedade soldaten vid Furst Hessensteins regemente Engelbrekt Andersson Lerberg vid Kallstena, Med pigan (G.J) Christina Johansdotter Tunman i staden. Giftoman Brudens fader ....... Tunman
 • Dotters födelse 1793-07-23 i Stocksäter, Bollnäs (X). (Bollnäs C:4). Afsk soldaten Engelberg Lerberg från Köping dotter Anna Cajsa.
 • Dotters födelse 1795-04-12 i W Rå, Hälsingtuna (X). (Hälsingtuna C:2). Föräldrar: Ingebrect Lerberg och Stina Jons Dotter.
 • Husförshörslängd, bevistar nattvard 1796-02-21, Västra Rå, Hälsingtuna (X). (Hälsingtuna AI:2 s 12). Inga barn finns registrerade i husförhörslängden.
 • Dotters födelse 1797-04-25 i Stocksäter, Bollnäs (X). (Bollnäs C:4). Stocksätter inhysses afsk soldaten Engelbert Andersson Lerbergs och hust Stina Tunmans dotter Br Stina.
 • Sons födelse 1799-06-07 i Attmar (Y). (Attmar, C:2). Skedmakaren Engelbrekt Andersson hustru Christina Jonsdr ifrån Hälsingeland och Tuna.
 • Dödsnotis Engelbrekt 1810-07 i Lit (Z). (Lit C:3 s 256). Främlingen Engelbrekt Lerberg Född: ..., död af ålderdom. 77 år gl.
 • Dödsnotis Kristina 1836-01-15 i Liden (Y). (Liden C:2 s 387). Afskedade Soldaten Engelbert Andersson Lerbergs Enka Christina Jonsdotter Tunman: Skall vara född i Söderhamn. Blef Enka i Lith 1810: Åldern oviss. 80

Efter tips från Gun Jonsson (tack!) har jag hittat Kristina på några fler ställen.

 • Husförhörslängd, Köpings stadsförsamling AI:10a s. 117. Född 1759 i Bro.
 • Husförhörslängd, Köpings landsförsamling AI:5 s. 54. Bosatt i Hagby mellan åren 1759 till 1761.
 • Husförhörslängd, Köpings stadsförsamling AI:9 s. 21. Bosatt mellan åren 1766 till 1774.
 • Husförhörslängd, Köpings stadsförsamling AI:10a s. 117. Bosatt i Andra kvarteret, Tredje Sörböret (?) mellan åren 1774 till 1775.
 • Husförhörslängd, Köpings stadsförsamling AI:10b s. 374. Bosatt i Fjärde kvarteret, Nionde Sörböret (?) mellan åren 1775 till 1776.
 • Husförhörslängd, Köpings landsförsamling AI:7 s. 167. Bosatt i Jämertuna ägor, Åttonde Sörböret (?) år 1789.
 • Husförhörslängd, Köpings stadsförsamling AI:11b s. 371. Bosatt i Fjärde kvarteret, Åttonde Sörböret (?) år 1791.

 

Per Pettersson Ljungberg och Stina Hansdotter Bergström

Per Pettersson Ljungberg ska enligt uppgifter på Anbytarforum vara född i Ljunga i Småland. Enligt husförhörslängder för Ragunda är han född 1779-01-12. Jag har gått igenom födelseböckerna för Ljunga och det finns en Petter som är född 1779-01-14. Föräldrarna heter enligt födelseboken Petter och Maja och de bor i Nöbbeled. Husförhörslängder för Ljunga saknas under perioden 1773-1791. År 1791 hittar jag Maja och Petter i Nöbbeled och de har två söner, Johan och Nils. Någon Per/Petter finns emellertid inte registrerad. Det är alltså osäkert om det är rätt Petter som jag har hittat i födelseboken. Tips om hur jag ska komma vidare mottages tacksamt! Stina Hansdotter Bergström ska enligt uppgifter på Anbytarforum vara född i Stockholm. Mer info om henne mottages lika tacksamt! Per och Stina har jag hittat på följande ställen:

 

 • Dödsnotis Stina 1822-04 (Ragunda C:1 s 607). Färjmannen Pehr Ljungbergs Hustru Stina Bergström i Döviken, död under resa till Medelpad. Barnsbörd. 43.1.2
 • Per är bosatt i Österdöviken, Ragunda (Z) under perioden 1826-1855 (Ragunda AI:2 s 158, AI:3 s 243 och AI:4 s 270).
 • Dödsnotis Per 1855-04-15 (Ragunda C:1 s 638). April 15 Dödde f d Fergkarlen och Torp. Pehr Ljungberg i Öster Döviken.

   

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2012-07-08