Uncategorized
Klottersanering i Stockholm
August 25, 2022
0

Stockholm har som ambition att ha en stad fri från klotter och arbetar aktivt med detta genom en kontinuerlig klotterborttagning och klottersanering i Stockholm. Har du inte tillstånd är det olagligt att ägna sig åt klotter eller graffitti, både i och utanför Stockholm. Klotter har ökat med åren och därför har staden skapat en policy att all form av klotter ska saneras senast inom 24 timmar. Detta för att kunna bibehålla Stockholm som en ren, vacker och klotterfri stad. Principen innebär att man arbetar effektivt, snabbt och målmedvetet för att förhindra och förebygga att skadegörelse i form av klotter och liknande får fäste.

Anlita klottersanering i Stockholm

Sanering av väggar, gångtunnlar, busshållplatser, offentliga toaletter med mera gör att tillvaron för stockholmare och turister blir betydligt trevligare. Att hålla en huvudstad fri från skadegörelse av olika slag är något som gagnar alla, inte endast fastighetsägarna.

Det finns många företag som är specialiserade på denna typ av saneringsarbete och du kan snabbt finna en Eftertraktad klottersanering stockholm som erbjuder sina tjänster i princip dygnet runt. Äger du en fastighet som drabbats av klotter kan du därför i princip omgående få hjälp med att ta bort klottret. Anlitar du ett etablerat klottersaneringsföretag kan du dessutom vara säker på att arbetet blir mycket professionellt utfört.

Klotterskydd för att förebygga klotter

Det finns en rad åtgärder som fastighetsägarna och Stockholms stad kan göra för att förhindra att skadegörelse uppstår. Man kan till exempel försöka att expandera gatubelysningen på vissa känsliga ställen, plantera spretiga och taggiga buskar framför byggnader eller använda sig av material som inte inbjuder till klotter.

Ett annat alternativ som vissa fastighetsägare har börjat använda sig av är klotterskydd. Med klotterskydd menas att man besprutar en yta med ett medel som gör att det blir mycket svårare för en klottrare att få sin graffitti att få fäste dessutom blir det enklare för en klottersanerare att ta bort det klotter som trots allt uppstår.